Atamıza Sevgi Dolu sözler..

Soru   Dünyadaki önemli isimleri sayarsak çıkaracağımız liste emin olabilirim ki günleri alır.Fakat sayacağımız bu isimlerin tümü güncel olmayla "önemli" diye tanınmışlardır.Önemlilikten kastım bilinme anlamında.Çünkü önemlilik yararlılıkla eşleştirilinebilinir.Güncellikle değil.Kastettiğim isimler yalnızca iyi ya da kötü polemikleri ya da sözleri ile bu konumda olmuşlardır.Fakat gerçekten önemli olan,önemliliği yararlılıkla eşleştirilebilen tek isim vardır ki o da elbette Gazi Mustafa Kemal.Çünkü bizi biz yapan,Türk`ün dilini Türkçe,bayrağını ay-yıldız,vatanını Türkiye yapan O`dur,yalnızca O.Türk`ün ve hatta dünyanın kalbi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü bir kez daha saygıyla anıyorum..Teşekkürler Ata`m!!

ATATÜRK`ÜN KENDİ YAZDIĞI ŞİİRİ Gafil, hangi üç asır, hangi asır, Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarih söylememiş bunu, Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, Dinleyin sesini doğan tarihin, Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak. Yaşanan tarihi gömüp doğru tarihe gidin. Asya`nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa` nın Alpler` inde Oğuz torunları, Doğudan çıkan biz, batıda yine biz Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz. Hep insanlar kendini bilseler, Bilinir o zaman ki hep biriz. Türk sadece bir milletin adı değil Türk bütün adamların birliğidir. Ey birbirine diş bileyen yığınlar! Ey yığın yığın insan gafletleri! Yırtılsın gökteki gafletten perde, Hakikat nerede? Gazi Mustafa Kemal "Bu memleket tarihte Türk`tü, halde Türk`tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.


***Atatürk`ün Gizli Kalmış Sözleri*** ``ATATÜRK`ÜN GİZLENEN TÜRKÇÜLÜĞÜ`` BUGÜN HİÇBİR GÖRSEL YAYIN ORGANLARINDA ATATÜRK`ÜN YAPMIŞ OLDUĞU TÜRKÇÜLÜK ARAŞTIRMALARINA BULDUĞU SONUÇLARA YER VERİLMİYOR.OYSA ATATÜRK ÖMRÜNÜ BUNLARA ADAMIŞTIR.İŞTE ATATÜRK`TEN HER ZAMAN HATIRLANMASI GEREKEN SÖZLER:--"Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk`ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.``TÜRK KİMDİR? --"Dünya yüzünde, Türkten daha büyük,ondan daha eski, ondan dah **** bir millet yoktur ve bütün insanlik tarihinde görülmemistir." --"Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır o sadece özleşecektir." TÜRK KİMDİR? --"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu sonra onlara alıştı onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu şimşek, yıldırım, güneş oldu Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. --"Tanrı nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya`yı Türkiye hudutları içine katacağım --"İstanbul`da çıkan bir gazeteyi Kaşgar`da ki Türk de anlayacaktır--"Türkiye Türklerindir." "Kanını taşıyandan başkasına inanma-"Dünya yüzünde, Türkten daha büyük,ondan daha eski, ondan dah **** bir millet yoktur ve bütün insanlik tarihinde görülmemisti --"Birgün, ressamlar Türk`ün simasını kaybederlerse, yıldırımı alsınlar, yapıversinler." --""Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır." --"Türk`lerin yasadiklari her yer misak-ı milli hudutlari içindedir." --"Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli`yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin." --"Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur- -"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olaganüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." --"Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan günestir." --"Eger bende bazı fevkaladelikler görüyör, buluyorsaniz bunlari sadece ve yanliz Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız." --""Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk tü bugün de Türk tür ve sonsuza dek Türk olarak yasayakcaktir." --"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden evvel Türkiye`nin istikbaline, kendi benligine, millî an`anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." --"Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak, kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklügümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanimak ve tanıtmak şarttir." --"Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır o sadece özleşecektir --""Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur." --"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." --"Taş kırılır, Tunç erir, am **** ebedidir" --"Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir." --"Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz." --"Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur--"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." --"Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı`nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendime maletmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarım **** şudur: Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur." --"Yeni Türk yazısı, Türk`ün yaradılıştan gelen zeka ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalısmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur." --"Kanını taşıyandan başkasına inanma!" --"Milletleri yükselten bu hususa bir amil daha ilave edelim Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil, hayatına, istikbaline, refahına düşman olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır." --"Bütün dünya bilmeli ki karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir." --"Türk, Türk olduğu için asildir. çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz." --" Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır." --"Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." --"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. " --"Bana, insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir." --"Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır." --"Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı...`Türk`üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!` diyelim."--""Evvela, millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz." --"TÜRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!"Mustafa Kemal Atatürk Lider dediğin Her şeyden önce kim olduğunu bilmeli ve kendine guvenmelidir. Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Her kim olursa olsun insanlara değer vermeli Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. - Mustafa Kemal ATATÜRK ve mütevazi olmalıdır... Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır. Sizler, yani yeni Türkiye`nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Yeri geldi mi sıradan bir asker Yeri geldi mi Başkomutan olmalıdır... Memleketin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Gerekirse Vatanı için canını vermelidir, verebilmelidir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin ilkelerine ve sözlerine bağlı olmalıdır. Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak sözleşmeye dayanan hakkimizin isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay`ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem milletimin huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Güvenilir ve s **** olmalıdır. Kalbinde ne varsa dilinden de o dökülmelidir. Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sözü kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa, halk beni tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Konuşmayı ve dinlemeyi bilmelidir. Lider dediğin Sorumluluk almayı bilmeli Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. - Mustafa Kemal ATATÜRK Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk ordusunun bir kıtası muadilinin behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder. - Mustafa Kemal ATATÜRK ve başarıyı paylaşabilmelidir Bir ulus, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Hedefleri gibi Zafer zafer benimdir diyebilenin, muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın ve muvaffak oldum diyebilenindir. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Benim sizden istediğim şey, yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman da, durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. - Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin Sevdaları gibi Astlarına ve dostlarına sonuna kadar güvenmeli Biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatimizi yok etmeyi göze alırız.- Mustafa Kemal ATATÜRK Biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatimizi yok etmeyi göze alırız.- Mustafa Kemal ATATÜRK Lider dediğin ATATÜRK gibi OLMALI. Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, kü **** araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin. - Mustafa Kemal ATATÜRK Beni görmek demek ille de yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter. Mustafa Kemal ATATÜRK

Allah demiş bazıları Allah evrenin sahibidir zaten önderlikle söz konusu olamaz dünyanın en büyük önderi tabikidi Hz.Muhammed (s.a.v)dır .İkinciside tartışmasız Mustafa Kemal Atatürk`tür.Bu iki isimde dünyayı değiştirmiştir.
VE DAHA BİR ÇOK SAYAMADIGIM GÜZEL SÖZLER Gülümsüyor

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !